Kranten  

Themakranten #4

Lees hier (PDF)  

De Andere Krant Gezondheid


Dat we een krant over gezondheid zouden maken, stond al vast vanaf de begintijd van De Andere Krant. Veel lezers vroegen ernaar. In een periode van wetenschap en ongekende technologische ontwikkeling worden we collectief ongezonder. Op chronisch aandoeningen heeft de medische wetenschap geen tot weinig antwoord. Waarom 25% van onze kinderen ziek is, weten we niet. Laat staan hoe we ze kunnen helpen.

Een krant over gezondheid is, in vergelijking met onze eerdere onderwerpen, persoonlijker en leidt snel tot emoties. Deze emotie is invoelbaar en vaak logisch, maar wordt ook gebruikt om debat in de kiem te smoren. Bij De Andere Krant kan emotie in de onderwerpkeuze geen rol spelen. Als een onderwerp relevant is en we de auteur en de inhoud vertrouwen, publiceren we het. Die onderwerpen waar het in de reguliere media niet over gaat, zouden wel eens die 25% ongezonde kinderen kunnen verklaren.

Om tot de beste zorg te komen moeten alle vragen gesteld kunnen worden. Vragen als, “Wat doet straling met een jong kind? Wat doet dat op lange termijn? Hoe noodzakelijk en hoe onschadelijk is het om een niet volgroeid immuunsysteem bloot te stellen aan niet natuurlijke stoffen middels (steeds meer) vaccinaties? Wat doet deze manier van immunisatie op langere termijn met onze gezondheid? Wat zijn de negatieve effecten van de medicalisering van de zorg? Heeft de mens nog het recht zijn of haar gezondheid op natuurlijke wijze te onderhouden? Of ligt de keuze al vast en dient hij zich verlaten op wat de medische wetenschap voorstaat? Welke impact heeft onze geest op onze fysieke gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?

Waarom deze vragen niet gesteld mogen worden, wordt duidelijk in het artikel op pagina 14 en 15. In dit artikel wordt gedetailleerd uitgelegd wie zich de macht in de medische wereld heeft toegeëigend en hoe dit in zijn werk is gegaan. Het gaat over Béchamp en Pasteur, over vervalste wetenschap en over verdienmodellen. In deze krant vindt u op veel van bovenstaande vragen een antwoord of het begin van een antwoord.

Van de Redactie


Dat we een krant over gezondheid zouden maken, stond al vast vanaf de begintijd van De Andere Krant. Veel lezers vroegen ernaar. In een periode van wetenschap en ongekende technologische ontwikkeling worden we collectief ongezonder. Op chronisch aandoeningen heeft de medische wetenschap geen tot weinig antwoord. Waarom 25% van onze kinderen ziek is, weten we niet. Laat staan hoe we ze kunnen helpen.Een krant over gezondheid is, in vergelijking met onze eerdere onderwerpen, persoonlijker en leidt snel tot emoties. Deze emotie is invoelbaar en vaak logisch, maar wordt ook gebruikt om debat in de kiem te smoren. Bij De Andere Krant kan emotie in de onderwerpkeu-ze geen rol spelen. Als een onderwerp relevant is en we de auteur en de inhoud vertrouwen, publiceren we het. Die onderwerpen waar het in de reguliere media niet over gaat, zouden wel eens die 25% onge-zonde kinderen kunnen verklaren.Om tot de beste zorg te komen moeten alle vragen gesteld kunnen worden. Vragen als, “Wat doet straling met een jong kind? Wat doet dat op lange termijn? Hoe noodzakelijk en hoe onschadelijk is het om een niet volgroeid immuunsysteem bloot te stellen aan niet natuurlij-ke stoff en middels (steeds meer) vaccinaties? Wat doet deze manier van immunisatie op langere termijn met onze gezondheid? Wat zijn de negatieve eff ecten van de medicalisering van de zorg? Heeft de mens nog het recht zijn of haar gezondheid op natuurlijke wijze te onderhouden? Of ligt de keuze al vast en dient hij zich verlaten op wat de medische wetenschap voorstaat? Welke impact heeft onze geest op onze fysieke gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven?Waarom deze vragen niet gesteld mogen worden, wordt duidelijk in het artikel op pagina 14 en 15. In dit artikel wordt gedetailleerd uit-gelegd wie zich de macht in de medische wereld heeft toegeëigend en hoe dit in zijn werk is gegaan. Het gaat over Béchamp en Pasteur, over vervalste wetenschap en over verdienmodellen. In deze krant vindt u op veel van bovenstaande vragen een antwoord of het begin van een antwoord.Het maken van een krant was niet eerder zo moeilijk. De eerder genoemde emoties spelen daarbij een rol. Wat halen we ons op de hals? De onderwerpkeuze was lastig. Met 20 pagina’s is dit onze dikste krant tot dusver, toch hebben we veel relevants en interessants niet genoemd. De spiegel die het maakproces van deze krant voor mijzelf opleverde, was en is confronterend. Hoe gezond ben ik zelf, welke keuzes maak ik... Onze gezondheid is iets waar we veel meer verant-woordelijkheid voor kunnen nemen dan we doen. De keuzes die we maken en de gedachten die we denken, hebben invloed. Door de opgedane kennis van de onderwerpen uit deze krant heb ik meer ver-trouwen in mijn invloed op mijn gezondheid gekregen. Ik hoop van harte dat dat voor meer mensen gaat gelden. Veel leesplezier gewenst!

Bestellen
©2023 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.