Nieuws Geo-politiek

Biden vertoont tekenen van dementie

joe biden alzheimer
💹

Onthutsende analyse van John Campbell​
Onthutsende analyse van John Campbell
Datum: 7 juli 2024
Geo-politiek

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Koreaanse onderzoekers hebben een verband gevonden tussen coronavaccinatie en de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer. Vooral de mRNA-vaccins lijken het risico te verhogen. Die uitkomst is extra actueel door de toestand van de Amerikaanse president Joe Biden, die tekenen van dementie vertoont.

Dat het niet goed gaat met Joe Biden, is een understatement sinds het CNN-debat met opponent en presidentskandidaat Donald Trump. Biden vertoonde tijdens het debat op 27 juni signalen van dementie, en niet voor de eerste keer. Tegen die achtergrond lijkt de studie relevant, die Koreaanse onderzoekers onlangs publiceerden over een mogelijke relatie tussen coronavaccinatie en de ziekte van Alzheimer. Wie op Google Afbeeldingen de zoekterm “Biden covid vaccination” intypt, krijgt een palet aan foto’s te zien waarop Biden wordt gevaccineerd tegen covid-19.

Er leven al langere tijd zorgen over de neurologische bijwerkingen van de coronavaccins. Daarom onderzochten de Koreanen de associatie tussen coronavaccinatie en het begin van de ziekte van Alz­heimer en haar voorfase (milde cognitieve stoornis ofwel MCI). Ze voerden een landelijke, retrospectieve ‘cohortstudie’ uit, waarbij ze gebruikmaakten van gegevens van de Koreaanse nationale zorgverzekering. Ze analyseerden gegevens van een willekeurige steekproef van 50 procent van de inwoners van de hoofdstad Seoel van 65 jaar en ouder. In totaal betrof het ruim een half miljoen personen. De deelnemers werden verdeeld in gevaccineerde en niet-gevaccineerde groepen. De gevaccineerden kregen verschillende typen vaccins, waaronder mRNA- en DNA-prikken. Het onderzoek richtte zich op Alzheimer- en MCI-diagnoses, geĂŻdentificeerd via ICD-10-codes. PatiĂ«nten met vasculaire dementie of de ziekte van Parkinson dienden als controles.

De onderzoekers vonden een verhoogde incidentie van Alzheimer en MCI bij gevaccineerden binnen drie maanden na de prik. Dit in vergelijking met de niet-gevaccineerde groep. Het effect werd vooral gezien bij degenen die ­mRNA-vaccins kregen. Volgens de onderzoekers onderstreept dit de noodzaak van “verder onderzoek om de relatie tussen door vaccins veroorzaakte immuunreacties en neurodegeneratieve processen op te helderen”.

De Amerikaanse cardioloog Peter McCullough sluit zich hierbij aan. Op zijn Substack, Courageous Discourse, meldt hij in reactie op de studie dat hij meerdere patiĂ«nten heeft “die een snelle achteruitgang in cognitieve functie lijken te ontwikkelen na covid-19 vaccinatie”. Hij wijst er in dit verband op dat het spike-eiwit in grote hoeveelheden en gedurende lange tijd na injectie met mRNA geproduceerd wordt en “bij autopsie in de hersenen is aangetroffen”. Bovendien kan het spike-eiwit “zich vouwen en amyloĂŻde plaques vormen”, die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer.

In de Koreaanse studie werd geen significant verband gevonden tussen coronavaccinatie en vasculaire dementie of de ziekte van Parkinson. Dit roept de vraag op welke vorm van dementie Biden parten speelt? Zonder dat hij Biden noemt, lijkt die vraag ook de Britse verplegingswetenschapper John Campbell bezig te houden. Kort na het voor Biden desastreus verlopen debat, plaatste Campbell op zijn populaire YouTube kanaal een educatieve video over dementie. Om precies te zijn over een vorm die minder bekend is en regelmatig wordt verward met de ziekten van Alzheimer en Parkinson: Lewy body dementie (LBD), ook bekend als ‘dementie met Lewy bodies’. Lewy bodies zijn specifieke eiwitophopingen in de hersenen en vernoemd naar de neuroloog Friedrich H. Lewy, die als eerste deze eiwitophopingen ontdekte in het brein.

In de video van ruim een kwartier voorziet Campbell de huidige president van de VS en zijn familie van een adequate diagnose, voor zover ze nog niet op het spoor zaten van LBD. Maar nogmaals: zonder Biden te noemen. De reacties onder de video, die al zo’n 300.000 keer is bekeken, spreken echter boekdelen: het is voor iedereen glashelder over wie Campbell het heeft.

Campbell, die als verpleegkundige werkte met mensen met dementie en dus weet waarover hij het heeft, maakt duidelijk dat LBD niet hoort bij het normale ouder worden en elk aspect van iemands leven beïnvloedt: de stemming, de manier waarop iemand denkt en de wijze waarop iemand beweegt. Kenmerkend is een trage manier van handelen en lopen, wat gepaard gaat met valpartijen. Ook kunnen mensen met LBD plotseling ‘bevriezen’, waarbij het gelaat verandert in een masker. Periodes van mentale afwezigheid zijn eveneens kenmerkend. Het is belangrijk de diagnose te onderscheiden van Parkinson, omdat mensen met LBD kunnen verslechteren door Parkinsonmedicatie.

LBD is een fluctuerend ziektebeeld, waarbij de patiënt er soms wat beter aan toe lijkt te zijn en op een ander moment een beroerde indruk maakt. Tegelijk is de aandoening onomkeerbaar en vormen LBD-patiënten een potentieel risico voor hun omgeving. Campbell gebruikt daarvoor de zorgvuldig gekozen metafoor van de buschauffeur met LBD: hij brengt zichzelf in gevaar, de passagiers in de bus en de mensen op straat. Zeg maar: de hele wereld. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.