Nieuws Economie

Coronaclaim: mkb’ers verenigen zich

coronaclaim mkb
Fotografie: Marcel Krijgsman | ANP
💨

Ondernemers stellen overheid verantwoordelijk voor schade​
Ondernemers stellen overheid verantwoordelijk voor schade
Datum: 13 september 2023
Economie

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

Stichting Coronaclaim.nl wil mkb-ondernemers verenigen om gezamenlijk een gerechtelijke procedure tegen de overheid te starten. Zo’n 226.000 ondernemers hebben door de coronamaatregelen, afgekondigd door toenmalig VWS-minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte, grote schade geleden. De overheid is al begonnen met het terugvorderen van deze coronaleningen, maar mkb-belangenbehartiger Pancras Pouw en jurist Jos Roose stellen dat de rechter eerst maar eens moet toetsen of de overheid wel rechtmatig heeft gehandeld.

Ongeveer 226.000 ondernemers in Nederland hebben nog een openstaande coronaschuld bij de overheid, waarvan 43.000 mensen nog geen cent hebben terugbetaald, zo schreef demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van RIj eind augustus aan de Tweede Kamer. In totaal gaat het om zo’n 22 miljard euro. Deze schuld hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van veel mkb’ers. Als het zwaard valt, bestaat de kans dat de Nederlandse economie wordt onthoofd, zo voorzien veel financieel experts. “De overheid gaf de indruk garant te staan voor de schade die zou ontstaan door de coronamaatregelen. ‘We gaan u helpen’ en ‘We moeten het samen doen’, waren de beloften die De Jonge en Rutte ook aan de ondernemers deden”, zegt Pancras Pouw, oprichter van Coronaclaim.nl en voorman van BeUnited, een belangenbehartiger met zo’n 40.000 mkb-leden. “Inmiddels kunnen we de balans opmaken en stellen dat veel mkb’ers juist in de problemen zijn geraakt door deze coronaleningen die ze nu op stel en sprong moeten terugbetalen. Wij vinden dat het hoog tijd is om te kijken wie er nou verantwoordelijk is voor de ontstane schade. We stellen hardop de vraag: is wat er nu gebeurt wel rechtvaardig?”

Het is in eerste instantie een politieke vraag, vertelt Jos Roose van het juristenkantoor Fyner uit Tilburg die de vordering voorbereidt. “Maar wij constateren dat de demissionaire regering Rutte IV alles in het werk stelt om niet tot grondige evaluatie te komen. De beloofde parlementaire enquête is op de lange baan geschoven, vele verantwoordelijke Kamerleden en ministers verlaten de politiek en onafhankelijke onderzoekers wordt de toegang tot informatie nog altijd ontzegd of ze worden ontmoedigd. Zo kunnen de vragen over verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid nooit beantwoord worden. Als de overheid het zelf niet doet, dan doen wij het wel. Wij willen een uitgebreide en goed onderbouwde aansprakelijkstelling opstellen en de rechter laten toetsen of er wel rechtmatig is gehandeld door de overheid in de coronacrisis.”

Het duo wil dit doen in de vorm van een massa­claim tegen de overheid (zie ook kader). “Alleen of met een klein groepje ondernemers maak je geen impact en wordt het onbetaalbaar”, aldus Pouw. Hij roept alle ruim 220.000 ondernemers op de krachten te bundelen door via de site Coronaclaim.nl hun casus te delen. “Elke ondernemer die schade heeft geleden in de coronacrisis, zou deze volgens ons mogelijk kunnen verhalen op de Staat. Meld het ons, wij zullen zeer transparant het proces leiden”, aldus Pouw. Roose vult hem aan: “Wij gaan al deze verhalen bestuderen en daaruit een vordering opstellen gebaseerd op het juridische begrip onrechtmatige overheidsdaad. Met veel van de maatregelen heeft de overheid het eigendomsrecht van de ondernemer geschonden. Dat biedt de ondernemers het recht om vrij te ondernemen. Het gaat daarbij om artikel 14 van de grondwet en artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) en de fundamentele vrijheden. Maar, zeg ik erbij, dat mag de overheid in het algemeen belang doen. In de coronatijd is het tegenhouden van de verspreiding van het coronavirus aangegrepen als algemeen belang. De vraag is: is dat wel juist gebeurd? Wij willen de rechter dit laten toetsen aan de hand van de internationale mensenrechten en het begrip ‘fair balance’: is het leed voldoende en eerlijk verdeeld en hebben de maatregelen in verhouding gestaan tot de geleden schade?”

Volgens de juridisch expert is er reden om aan te nemen dat de overheid zeker niet vrijuit gaat. Uit vrijgekomen Wob/Woo-documentatie is Roose te weten gekomen dat experts en ambtenaren van de overheid die de maatregelen staatsrechtelijk moesten onderbouwen, helemaal niet zo zeker waren over de juridische basis van de coronamaatregelen. “Sommige ambtenaren schreven dat bepaalde maatregelen grondwettelijk uiterst dubieus waren. Toch zijn ze wel doorgevoerd. Als blijkt dat de overheid hierbij onrechtmatig heeft gehandeld, moet ook volgen dat de overheid opdraait voor de ontstane schade”, aldus Roose. “Wij willen het beleid op verschillende gerechtelijke niveaus laten toetsen, bij de rechtbank, de kantonrechter en de bestuursrechter. Niet alleen om de overheid ter verantwoording te roepen, maar ook om te voorkomen dat het simpel afgehamerd wordt. Een nevendoel is voorkomen dat in de toekomst bij een virusuitbraak weer hetzelfde beleidsproces wordt gehanteerd.”

Het tweetal is niet naïef en beseft dat een gerechtelijke procedure tegen de Staat, in het huidige tijdgewricht waarin de rechterlijke macht vrijwel altijd partij kiest voor de overheid en de Pandemiewet al een feit is, niet een zekere overwinning oplevert. Roose: “We zijn eerlijk: de procedure zal niet makkelijk worden en de uitkomst is onzeker, maar we zijn zeker niet kansloos. Als ik een zaak aanga, kijk ik niet of ik ga winnen, maar of ik juridisch mijn standpunt naar mijn opvatting overtuigend kan onderbouwen. Het antwoord is ja. Wat we ook willen is dat er vanuit het mkb een krachtenbundeling komt. We moeten de nieuwe regering laten weten dat het menens is. Deze procedure kan een aanknopingspunt zijn om in gesprek te gaan met de nieuwe lichting landsbestuurders, om zo misschien wel tot een minnelijke regeling te komen. Het is namelijk in het landsbelang om de mkb’er te helpen”.

Er zijn legio ondernemers in Nederland die al tot de conclusie lijken te zijn gekomen dat de Nederlandse staat te diep verweven zit in de globalistische Agenda 2030 en dus toch niet gaan luisteren, wat er ook gebeurt. Zij zijn aan het onderzoeken of een vertrek naar het buitenland of helemaal stoppen verstandiger is. “Ik snap die gedachte wel, maar ik sta er ideologisch anders in. Nu al opgeven, is in mijn ogen zeggen: we hebben verloren. Doe waar jullie zin in hebben. Ik geloof dat we moeten strijden met de democratische wapens die we hebben”, besluit Pouw.

Een claim met minstens duizend ondernemers

Coronaclaim.nl heeft al zo’n zeventig ondernemers verzameld, maar hoopt dat zeker duizend mkb’ers zich aan zullen sluiten bij de massaclaim die als doel heeft eerlijke compensatie af te dwingen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. “Procederen kost veel geld. Daarom is het van belang dit samen te doen. Ook richting de buitenwereld en de politiek is een breed gedragen statement nodig om impact te maken. Bij voldoende deelnemers kunnen we de procedures starten. Daarbij gaan we eerst met een beperkt aantal deelnemers een procedure beginnen. De overige deelnemers volgen zodra er zicht komt op een vonnis”, aldus Roose. Wat kost deelname? “De betaling gaat in twee delen. Het eerste deel is collectief, het tweede deel betreft jouw individuele zaak.”

Meer informatie: coronaclaim.nl


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.