Nieuws Klimaat

Klimaatgekte gedebunkt

klimaat debunkt
💨

Zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt niet​
Zeespiegelstijging langs Nederlandse kust versnelt niet
Datum: 18 januari 2024
Klimaat

Karel Beckman

Karel Beckman

De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt niet. Dat concludeert waterveiligheidsexpert Hessel Voortman in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Coastal and Hydraulic Structures. Voortman, gepromoveerd in Waterveiligheid, werkte ruim 18 jaar voor ingenieursbureau Arcadis en voerde wereldwijd waterbouwkundige projecten uit. Hij is ook expert-reviewer van het klimaatpanel van de VN, de IPCC. Dit wordt gemeld door de website Klimaatgek.nl van de kritische klimaatexpert Rob de Vos.

De zeespiegel stijgt al heel geleidelijk sinds midden 19e eeuw, maar klimaatmodellen waarschuwen dat deze natuurlijke stijging zal versnellen door opwarming van de aarde. Dit blijkt niet het geval te zijn, zo valt af te leiden uit de nieuwe studie. Voortman laat ook zien dat eerdere voorspellingen van het IPCC en het KNMI voor 2020 al twee keer zo hoog liggen als het daadwerkelijk gemeten niveau.

Het overheidsinstituut Deltares publiceert iedere vijf jaar een rapport over de stand van de zeespiegel. In het meest recente rapport wordt voor het eerst gesproken van een versnelling van de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust sinds 1993, schrijft De Vos. Maar deze versnelling is pas te ‘zien’ nadat gecorrigeerd is voor een windeffect. Voortman toont in zijn studie echter aan dat het windeffect een versnelling, zo die al zou bestaan, niet kan verklaren.

Niet het warmste jaar in 125.000 jaar

Het afgelopen jaar was het warmste in 125.000 jaar tijd, meldde het KNMI afgelopen week. Maar volgens de website NoTricksZone is dat onzin en zijn er minstens twee lange perioden geweest waarin de temperaturen op aarde veel hoger lagen dan nu.

“De meest recente periode dat de aarde net zo warm was als nu is waarschijnlijk 125.000 jaar geleden, het vorige interglaciaal”, meldt het KNMI op zijn website. “De zeespiegel lag in die tijd wel zo’n 6 tot 9 meter hoger”, wordt hieraan toegevoegd.

Media in binnen- en buitenland melden de laatste paar jaar regelmatig dat de temperaturen op aarde sinds 125.000 jaar nog nooit zo hoog zijn geweest. Wetenschappelijk onderzoek wijst anders uit, meldt NoTricksZone. 9.000 tot 5.000 jaar geleden was het gemiddeld 2 graden warmer dan het nu is. In het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten was het 1,5 graad warmer. 115.000 jaar geleden was het zelfs 7 graden warmer.

10.000 jaar geleden was het zo warm dat er bossen waren in Arctische streken waar nu alleen maar toendra is. IJsberen hebben al die perioden overleefd.


Noordpoolijs trekt zich niet terug


Het zomerijs in het Arctisch gebied vertoont sinds 2007 geen significante afname. Dit blijkt uit een nieuwe publicatie van Allan Astrup Jensen van het Nordic Institute of Product Sustainability, Environmental Chemistry and Toxicology in Denemarken. Jensen is een gerenommeerd wetenschapper met 300 publicaties op zijn naam.

Klimaatwetenschappers waarschuwen al decennia dat het ijs op de Noordpool binnen afzienbare tijd volledig gesmolten zal zijn tijdens de zomer. Bekende alarmisten als Al Gore en Sir David Attenborough hebben hier in het verleden op gehamerd. Attenborough zei in zijn BBC-documentaire Frozen Planet II uit 2022 dat het zee-ijs in 2035 zou zijn verdwenen. Andere wetenschappers waren in het verleden nog somberder. Professor Peter Wardhams van de beroemde universiteit van Cambridge verklaarde in 2012 in The Guardian dat het ijs “binnen vier jaar” zou “instorten”.

Maar de cijfers wijzen anders uit. Tussen 1997 en 2007 nam het zee-ijs af, maar daarna en daarvoor niet, laat Jensen zien. Volgens Jensen is er in de 44-jarige periode, vanaf 1979 toen het ijs voor het eerst met satellieten werd gemeten, geen correlatie tussen de stijging van het CO2-gehalte en de ijsdikte.

Hij stelt ook dat er “geen reden is om aan te nemen dat het zomerijs op de Noordpool de komende decennia zal verdwijnen”. Jensen baseert zich op meting van het National Snow and Ice Data Centre in de VS. Onderzoeker Mark Serreze van dit instituut voorspelde in 2007 dat al het ijs zou zijn verdwenen in 2030.

Volgens klimaatjournalist Chris Morrison, die de publicatie van Jensen bespreekt op de website The Daily Sceptic, is hiermee opnieuw een “griezelverhaal” over het klimaat ontzenuwd. Eerder waarschuwden klimaatalarmisten voor de verdwijning van het Groot Barrièrerif en de uitroeiing van de ijsbeer, maar ook deze voorspellingen zijn niet uitgekomen.

Klimaatrampen nemen niet toe


President Biden verwees er onlangs nog naar: de database van het Amerikaanse meteorologische instituut de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), waaruit zou blijken dat het aantal rampen door weersextremen – en ook de schade door klimaatrampen – toeneemt als gevolg van klimaatverandering.

De NOAA database wordt regelmatig als bron gebruikt in de media, politiek en in wetenschappelijke artikelen om de rampzalige gevolgen van klimaatverandering te illustreren. Maar volgens klimaatexpert Roger Pielke Jr. rammelt de database aan alle kanten. “De claims die worden gedaan door NOAA zijn gebrekkig en misleidend”, schrijft Pielke in een artikel dat binnenkort wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Natural Hazards.
NOAA stelt dat het mogelijk is om de invloed van klimaatverandering op klimaatrampen te kunnen vaststellen, maar volgens Pielke levert het instituut hiervoor geen enkel bewijs. NOAA beweert eveneens dat de schade door klimaatrampen toeneemt, maar Pielke concludeert het tegenovergestelde. Als je rekening houdt met factoren als bevolkingsgroei, is de schade door klimaatrampen in de VS met 80 procent gedaald sinds 1980.

Pielke zegt het niet met zoveel woorden, maar uit zijn analyse valt af te leiden dat de NOAA sjoemelt met de data. Zo stelt NOAA dat de schade door orkaan Idalia in Florida in september vorig jaar tussen de 2,5 miljard en 3,5 miljard bedroeg, terwijl verzekeraars uitkomen op 310 miljoen dollar. De data van de NOAA zijn moeilijk te verifiëren, schrijft hij, want het instituut geeft in veel gevallen geen bronnen.

dakl.nl/NOAA


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.