Nieuws Mens en Macht

Onderzoek relatie vaccins oversterfte afgewezen

onderzoek relatie vaccin
Beeld: Scott Graham | Unsplash
💨

“Het is buitengewoon jammer dat het zo loopt”​
“Het is buitengewoon jammer dat het zo loopt”
Datum: 21 december 2022
Mens en Macht

Peter Baeten


De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek, ZonMW, heeft het onderzoeksvoorstel van professor Ronald Meester (VU Amsterdam) naar een mogelijke relatie tussen mRNA-vaccins en oversterfte, afgewezen. “Het is een gotspe”, reageert Meester.

Meester deed het voorstel mede als reactie op het fel bekritiseerde CBS/RIVM-onderzoek van juni, waarin werd geconcludeerd dat er geen relatie was tussen vaccins en oversterfte.

De hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening heeft geen goed woord over voor de afwijzing door ZonMW. “Omdat er geen brondata beschikbaar is, had ik voorgesteld een zogenoemde meta-analyse te maken van een groot aantal gepubliceerde studies in de literatuur en de vele blogs die over dit onderwerp zijn verschenen. We wilden zo veel mogelijk studies beoordelen en onderzoeken of er globale conclusies te trekken zouden zijn. We beloofden uiteraard expliciet volledige transparantie: al onze bevindingen zouden verifieerbaar en controleerbaar zijn.”

Maar ZonMW wees het onderzoek afgelopen week dus toch af. Ten eerste wordt er volgens hen “onvoldoende uitgelegd hoe de bronnen systematisch worden geanalyseerd en vervolgens worden samengevat. Daarnaast is de methodologie in zijn huidige opzet, het verzamelen van bronnen op verschillende manieren, niet reproduceerbaar.”

Meester: “Het eerste bezwaar is onbegrijpelijk, want de te onderzoeken studies zullen dermate divers van aard zijn dat er van tevoren geen systematiek op te bedrijven is. De vermeende niet-reproduceerbaarheid is een gotspe. In het voorstel hebben we dat expliciet besproken.”
Verder stelt ZonMW onder meer dat het onduidelijk is of er voldoende epidemiologische kennis aanwezig is binnen de projectgroep om de bias (systematische vertekening) in de bronnen in te schatten. “Dat is een interessante opmerking, gezien de expertise van mijn onderzoekpartner, dr. Marc Jacobs, en mijn eigen ervaring in de kansrekening en epidemiologie. Bias inschatten en überhaupt bias opmerken, is zo ongeveer mijn wetenschappelijke core-business.”

“Het is buitengewoon jammer dat het zo loopt, want ik denk dat we een zinvolle bijdrage hadden kunnen leveren aan dit dossier. Uiteraard zal ik mijn eigen onderzoek op dit gebied voortzetten en wellicht kom ik zonder subsidie toch nog een beetje toe aan de inhoud van ons voorstel.”
Volgens professor dr. Theo Schetters laten de diverse vacci­natiecampagnes een duidelijke correlatie zien met oversterfte. Dat geldt ook voor de campagne in het afgelopen najaar, zo verklaarde hij vorige week tegenover De Andere Krant. Schetters roept al langer op tot ­onderzoek.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.