Boeken  
Tunnelvisies
Nu verkrijgbaar:

Tunnelvisies

Hoe realiseren we vrede in Oekraïn
Auteur: Ab Gietelink

Westerse politiek en media reduceren de Oekraïne oorlog tot een eenvoudig verhaal: Poetin is binnengevallen, het is zijn schuld. Auteur en theatermaker Ab Gietelink, die al decennia nauwe banden heeft met mensen in Oekraïne en Rusland, laat in zijn boek ‘Tunnelvisies – Hoe realiseren we vrede in Oekra ïne’, zien dat de werkelijkheid veel complexer is. Hij stelt de vragen die in de media niet aan bod komen. Vrede moet volgens hem worden gebouwd op het uitgangspunt dat de bevolking beslist over haar eigen toekomst.

Het nieuwe boek van Ab Gietelink – 42 artikelen, manifesten, brieven columns en interviews, waarvan een aantal eer der gepubliceerd in De Andere Krant – biedt een geheel andere kijk op de oorlog in Oekra ïne dan die we doorgaans vernemen via de media. Maar het is vooral een hartenkreet van iemand die al jarenlang nauwe banden heeft met de bevolking van zowel Oekraïne als Rusland. De urgentie spat van de pagina’s. En dat is begrijpelijk omdat het gaat over een zaak die de hele wereld raakt, die al vele duizenden mensenlevens heeft opgeëist en kan leiden tot een derde wereldoorlog.

Gietelink toont zich regelmatig radeloos, maar gelukkig niet redeloos. Hij blijft argumenten aanvoeren in zijn artikelen en columns, die in het boek zijn aangevuld met diverse interviews, achtergrondinformatie, en uitgebreide bronnen.

Het pijnlijke van het boek zit hem in de logische vragen die de schrijver ons voorhoudt. Is het verwijt van schending van internationaal recht niet schijnheilig in het licht van de vele westerse en Amerikaanse interventies? Wordt ons oordeel niet vertekend door de eenzijdige berichtgeving in de media? Hebben wij zelf geen schuld, doordat we afspraken over het uitbreiden van de Navo hebben geschonden? Is deze oorlog niet begonnen met de staatsgreep op het Maidanplein in Kiev in 2014? Blijkt niet uit de verkiezingsuitslagen en referenda dat het leeuwendeel van de bevolking in de betwiste gebieden autonomie wil of aansluiting bij Rusland? Drijven onze wapenleveranties het conflict niet in een uitzichtloos moeras? Willen we echt een nieuwe koude oorlog in Europa? Moeten we niet juist het initiatief nemen voor vredesonderhandelingen?

Gietelink keurt de inval van de Russen in Oekraïne niet goed. Hij trekt in feite zijn bezwaar tegen de invasie door in zijn betoog, wanneer hij het recht van ieder volk op eigen soevereiniteit in een ruimer perspectief plaatst. En dan blijkt vooral dat de Navo door de jaren heen – en niet alleen binnen Europa – deze grondregel aan zijn laars lapt.

Dit boek is, naast een geschiedkundig verslag met blijvende waarde, een uitnodiging tot een intellectueel debat. Gietelink is van linkse, pacifistische huize. Hopelijk kan hij er met dit boek voor zorgen dat er een bredere stroming op gang komt, die ons uit de tunnel leidt richting de ondergang van Europa.
We kunnen het zelf

We kunnen het zelf!

Een visie op ziekte en gezondheid
40 columns geschreven voor De Andere Krant
Auteur: Arjen Pasma

Arjan Pasma (1945) is natuurgeneeskundige en homeopaat met een lange staat van dienst. Jarenlang deed hij praktijk in Nederland en Malawi. Hij was mede-opleider van veel collega's. Aan zijn werk in de praktijk en ook aan zijn boeken ligt een visie op ziekte en gezondheid ten grondslag. Een visie die hij mist in de reguliere gezondheidszorg. Zie voor meer info arjenpasma.nl

In oktober 2021 startte De Andere Krant met een wekelijkse uitgave. Vanaf het eerste nummer schreef Pasma een wekelijkse column waarin hij zijn visie op gezondheid en ziekte duidelijk maakt. Pasma neemt geen blad voor de mond en vanzelfsprekend zijn ook de gevolgen van het opgelegde coronabeleid onderwerp van zijn columns. Wat uiteindelijk in alle columns van Pasma doorklinkt met talloze praktische tips is zijn stellige weten; We kunnen het zelf.

Komende periode ontvangt u dit boek als welkomscadeau bij een nieuw jaarabonnement.Archief

In de thema edities die De Andere Krant tussen maart 2018 en oktober 2021 heeft uitgegeven was de boekenpagina een vaste rubriek. In dit boekenarchief staan de verdiepende boeken die we rondom de verschillende thema's hebben uitgelicht en aanraden voor de broodnodige verdieping.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.