Kranten

Themakranten #1

Lees hier (PDF)

  

De Andere Krant Rusland


De andere kant van het nieuws over Rusland. Al langere tijd maken we ons zorgen over de selectieve manier waarop de Nederlandse media over het land berichtten. Wij staan daar niet alleen in. In de krant stelt Eva Hartog van The Moscow Times. dat de Nederlandse media maar 'een deel van het verhaal' vertellen, waardoor het beeld dat Nederlanders van Rusland hebben 'heel erg' afwijkt van hoe het land in werkelijkheid is.

Nu is het natuurlijk wel vaker zo dat mensen clichématige beelden hebben van elkaars landen. Maar Nederland neemt toch echt een uitzonderingspositie in. Uit onderzoek van het Pew Research Center blijkt dat er in heel Europa geen ander land is waar de mening over Rusland zo negatief is. Ga er dus maar eens aan staan. Zo'n negatief beeld verander je niet zomaar. Wat moet je laten zien van Rusland om enige nuance aan te brengen? Wat is die andere kant? Door de ramp met vlucht MH17 heeft Rusland veel krediet verspeeld in ons land, dus in deze krant kan dit onderwerp niet ontbreken. Daarnaast uiteraard veel aandacht voor president Vladimir Poetin. Hoe kan het dat zovelen in Nederland hem als een dictator zien, terwijl hij door zijn eigen volk op handen wordt gedragen?

Het is niet zonder gevaar dat we Rusland als vijand beschouwen, zo waarschuwen diverse auteurs. Moeten we een opnieuw vrezen voor een kernoorlog? En uiteraard in deze eerste editie van De Andere Krant veel aandacht voor de rol van de media. Wat gaat er fout in de Nederlandse Ruslandberichtgeving? En hoe is het gesteld met de media in Rusland? Zijn die werkelijk zo onvrij als wij denken? Op pagina 4 en 5 treft u een interview aan met een Nederlander in vreemde krijgsdienst. In het conflict in Oekraïne heeft hij de kant gekozen van de separatisten in de Donbass, want echt alles heeft een andere kant.

Wij willen met deze krant zeker niet beweren dat er niets is aan te merken op Rusland. Dan zouden we onze ogen sluiten. De reden dat in deze krant de kritiek op het land en diens leider nagenoeg ontbreekt, is nu juist omdat de mainstream media daar al in ruime mate in voorzien.


Bestellen©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.