Nieuws Mens en Macht

Caroline van der Plas: “BBB is tegen elke vorm van drang of dwang”

BBB interview
Beeld: MKfotografie
💨

“Stikstof is niet het probleem, de Nederlandse wet hierover is het probleem”​
“Stikstof is niet het probleem, de Nederlandse wet hierover is het probleem”
Datum: 5 maart 2023
Mens en Macht

Ido Dijkstra

Ido Dijkstra

Caroline van der Plas zou weleens de grote winnaar van de aankomende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart kunnen worden. De leider van de BoerBurgerBeweging (BBB) staat bekend als voorvechter van de boeren. Maar hoe staat zij tegenover het coronabeleid, de toenemende controlestaat, het globalisme? De Andere Krant stelde haar een aantal kritische vragen.

Er is een onderstroom van uw potentiële achterban die u niet vertrouwt. Zo luidt er kritiek dat u gefinancierd zou worden door ‘Big Agro’. Onlangs noemde u demonstrerende boeren ‘nitwits’ op Twitter, omdat ze met fakkels in de hand met Sigrid Kaag spraken.

Ik had het woord nitwits niet moeten noemen. Dat was veel te kort door de bocht. Ik weet wat het is om geïntimideerd, beledigd, uitgescholden of zelfs bedreigd te worden. Ik weet uit gesprekken met Sigrid Kaag hoeveel impact het fakkelincident op haar en haar gezin heeft gehad. Mijn punt is: je kunt ook je wanhoop en frustratie uiten zonder fakkels. Ik heb zelf intimidatie meegemaakt door dierenactivisten met dode biggen die ergens in Deventer op spandoeken waren neergelegd met teksten dat dit ‘mijn slachtoffers’ waren. Als ik dan ergens in het land zou zijn en mensen zouden dode biggen bij zich dragen of foto’s ervan, zou ik me ook totaal niet happy voelen. Nooit, maar dan ook nooit zal ik een protest goedkeuren waarbij mensen met fakkels staan. Wat betreft de financiering van Big Agro: dat is lulkoek. In een artikel in het Algemeen Dagblad met de kop Dat de agrarische industrie mij betaalt, daar klopt geen klap van wordt dat uitgelegd.

Sommige boeren en FVD vragen zich af waarom u niet stelt: de stikstofcrisis is een hoax.

Bestaande wet- en regelgeving een hoax noemen is net als het ontkennen van de aanwezigheid van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Wij vinden de stikstofwet een onzalige wet die terug moet naar de tekentafel. Stikstof is niet het probleem, de Nederlandse wet hierover is het probleem. Natuurbehoud en -herstel moet het doel zijn. Daarin is de invloed van stikstof slechts één van de elementen. Zo staat het ook in onze initiatiefnota Snel weg uit de Stikstofcrisis.

Wetenschappers zoals Han Lindeboom en Jaap Hanekamp stellen dat de hele stikstofdiscussie oneigenlijk is en gebaseerd op verkeerde modellen. Kunt u zich vinden in die redenatie?

Ik sta achter die redenatie. Voordat je rigoureuze maatregelen gaat nemen om doelen te halen die onhaalbaar zijn, moet je wel zeker weten welk effect en welke gevolgen die maatregelen hebben. Dit kabinet, maar ook deze coalitie, doet dat niet. Niemand van de coalitie durft dit beleid af te wijzen. Het beeld dat boeren, tuinders en vissers niet willen meebewegen of allemaal vinden dat stikstof, CO2 of andere stoffen niet gereduceerd hoeven te worden, klopt niet. Boeren reduceren al decennia stikstof en ammoniak. In de laatste dertig jaar is er al 64 procent stikstof gereduceerd. Daar hoefde geen enkele boer voor te worden onteigend.

Er doen verschillende verhalen de ronde over de uitkoopregeling van de overheid voor boeren. Bent u nou voor of tegen?

BBB is tegen verplichte uitkoop. Het eigendomsrecht is een belangrijk grondrecht. Helaas wordt bij de vrijwillige uitkoopregeling rond stikstof veel boeren via drang een bijl in de nek gelegd. Dan is het een dreigende verplichte uitkoop, onder het mom van vrijwilligheid. BBB is tegen elke vorm van drang of dwang.

Veel mensen zijn hun vertrouwen in de overheid met name verloren door de ongekende vaccinatiedrang en -dwang. Hoe denkt u over het handelen van de overheid?

Ik ben tegen de wijze waarop ongevaccineerden door de overheid zijn benaderd en behandeld. De QR-code heeft gezorgd voor een vreselijke tweedeling en ongevaccineerden zijn uitgemaakt voor ‘wappies’ en ‘gekkies’. Het is de ‘pandemie van de ongevaccineerden’ genoemd en mensen die zich niet lieten vaccineren werden ‘asociaal’ en ‘decadent’ genoemd. Ik heb mij daar in elk debat tegen uitgesproken. In december 2022 heb ik een motie ingediend waarin ik het kabinet vraag excuses aan te bieden, omdat het coronabeleid – in het bijzonder het coronatoegangsbewijs – ervoor heeft gezorgd dat families, vriendengroepen en verenigingen uit elkaar zijn gevallen.

Bent u zelf gevaccineerd?

Ik vind dat een impertinente vraag. Of ik wel of niet gevaccineerd ben, gaat niemand wat aan. Wat ik wel en niet doe op medisch vlak is een privékwestie.

Veel mensen zijn bezorgd over de toenemende globalisering. Het World Economic Forum dat contracten afsluit met de regering. Of het plan voor The Great Reset. Wat vindt u?

BBB is terughoudend ten opzichte van alle lobby- en netwerkgroeperingen die geen vrijblijvende informatie met onderbouwing aan ons toesturen en hun activiteiten grotendeels achter gesloten deuren houden. Wij kijken kritisch kijken naar het WEF. De plannen van deze organisatie staan vaak mijlenver af van de belevingswereld van de gemiddelde Nederlander. Ook over theorieën als The Great Reset, die verbonden is aan de VN-duurzame ontwikkelingsagenda (Sustainable Development Goals – red.). Het WEF pocht zelf over de vele banden die het heeft met wereldleiders en internationale organisaties. Daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. De overlap van netwerkende organisaties en het duurzaamheidsbeleid maken het geheel tot een troebele wirwar van netwerkjes, belangenorganisaties en ambitieuze doelstellingen. Die plannen kunnen doorschieten tot een samenleving waar digitale controle de privacy van burgers schendt. Dit zien we al in het Chinese socialcreditscore-systeem. BBB juicht overigens wel technologische innovatie toe, maar burgers mogen er nooit de dupe van worden.

Onlangs werd het parlement buitenspel gezet bij besluitvorming over de Europese Digitale Identiteit (eID).

Ik denk hier hetzelfde over als Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Er is bij het eID totaal voorbijgegaan aan de Tweede en Eerste Kamer en dat vind ik heel kwalijk. Wij kunnen dan wel een motie van wantrouwen indienen tegen het Kabinet of ons beroepen op de Grondwet of andere wetten. Het belangrijkste is dat de kiezer zich uitspreekt. Verkiezingen zijn hét moment waarop de kiezer zich kan uitspreken tegen of voor het gevoerde beleid. Wij zullen altijd pleiten voor het houden van besluitvorming in het Nederlands parlement dat verantwoording aflegt aan alle burgers in een vrij en soeverein Nederland.

Als het zo doorgaat kunnen we straks ons eigen geslacht kiezen, krijgen kinderen op de basisschool expliciet voorlichting over seksuele handelingen van een schrijver die pedofiele relaties normaliseert, maar moeten de boeken van Roald Dahl ontdaan worden van termen als dikke en zwarte. Hoe kijkt u tegen deze ‘woke-ontwikkelingen aan?’

Seksuele voorlichting op school is normaal en wenselijk en gebeurt al decennia. Kinderen mogen uiteraard niet gepusht worden in welke richting dan ook of een ideologie opgelegd worden die tegen onze wetten in gaat. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie, laten we dat ook voorop stellen. Boeken, films et cetera zijn gemaakt in een bepaalde tijd met een bepaalde tijdsgeest, normen en waarden. Men mag daar een mening over hebben, maar het is niet goed om het verleden uit te wissen. Als je er al wat van vindt, is het beter om daar dan context vanuit de tegenwoordige tijd bij te zetten.


“Als Oekraïne valt, staat Rusland ook aan onze poorten”

Over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne sprak Caroline van der Plas zich 8 februari in de Tweede Kamer uit, tijdens debatten over de Europese top van 9 en 10 februari 2023. “Bijna een jaar na de Russische invasie van Oekraïne is het land nog niet gebroken. De soevereiniteit nog niet opgegeven. En er blijft hoop. We steunen Oekraïne niet alleen omdat het ’t juiste is om te doen, het voortbestaan van Oekraïne is ook in het belang van Nederland. Poetin droomt van een herleefd Russisch rijk van de Elbe tot de Stille Oceaan. Oekraïne is niet het eerste slachtoffer van haar expansiedrift. Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en Kazachstan moesten er al eerder aan geloven, op verschillende manieren. Mocht Oekraïne vallen, dan staat Rusland aan de poort van onze Poolse en Baltische bondgenoten en daarmee aan de onze. Offer Oekraïne en we zullen Polen moeten offeren. Offer Polen en we zullen Duitsland moeten offeren. Offer Duitsland en er is niemand meer om ons van het schavot te redden.”

De hele speech: dakl.nl/speech-vdplas


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.