Nieuws Samen Leven

Genderlobby drijft op miljoenensubsidies overheid

genderlobby subsidies
Piero Nigro | Alto Press via ZUMA Press
💨

Tientallen miljoenen euro’s die de ministeries sinds 2016 investeren in scholen​
Tientallen miljoenen euro’s die de ministeries sinds 2016 investeren in scholen
Datum: 14 augustus 2022
Samen Leven

Rypke Zeilmaker

Rypke Zeilmaker

Sinds 2016 hebben met name het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van OCW tientallen miljoenen euro’s besteed om de genderlobby te subsidiëren. Die lobby, met organisaties als COC, Stichting Rutgers, Women Inc, Atria en Dutch Gender Platform, promoot op basisscholen en middelbare scholen het idee dat je geen man of vrouw bent, maar dat je bent wat je voelt. De campagne sluit aan op duurzaam ontwikkelingsdoel (SDG) 5, Gendergelijkheid, uit Agenda 2030 van de Verenigde Naties die in 2016 werd aangenomen.

De Stichting Rutgers ontving in 2021 als LHBTI-lobbyist 17 miljoen euro subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en daarnaast van diverse andere ministeries, zoals de ‘directie emancipatie’ van het ministerie van Onderwijs (OCW). Daarmee werd 100 procent van het budget van deze particuliere stichting door de overheid verstrekt. De Stichting Rutgers, die ontstond uit de Neo-Malthusiaanse bond, een lobbygroep voor geboortebeperking, omschrijft zichzelf als pleitbezorger voor ‘seksuele gezondheid’ (reproductive health).

Voor die missie werkt Rutgers nauw samen met andere genderclubs verenigd in het in 2016 gevormde Dutch Gender Platform, Wo=Men. Dat platform promoot met een half miljoen euro subsidie per jaar duurzaam ontwikkelingsdoel 5, Gendergelijkheid, uit Agenda 2030 van de VN. Het lobbynetwerk coördineert de genderlobby voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds 2016 komt de term LHBTI voor in de jaarverslagen van de aangesloten seksualiteitsclubs – met de ‘i’ van ‘intersekse’, die voor 2016 nog niet in de jaarverslagen opduikt.

Intersekse is iemand die van sekserol verandert, man naar vrouw en terug, zonder meteen een operatie te ondergaan. Dit zou kunnen omdat ‘gender’ je ‘sociale geslacht’ betekent. Dat je naast een biologisch geslacht een sociaal geslacht hebt, leert nu het nieuwe Curriculum op basisscholen en voortgezet onderwijs sinds 2020. Steeds meer kinderen op middelbare scholen nemen als meisje bijvoorbeeld een nieuwe jongensnaam aan, en kleden zich als jongen. De leraren vragen hen dan ook hoe ze aangesproken willen worden. WO=Men noemt deze ‘i’-categorie ‘gender-nonconforme personen’. De genderlobby werkt ook via sociale media.

Wetenschappelijk onderzoek
Onder het platform Wo=Men valt onder meer homolobbyvereniging COC. Zij ontvingen in 2021 een recordbedrag van 9,5 miljoen euro subsidie voor die taak, 97 procent van hun jaarinkomsten. Dat is ruim het dubbele ten opzichte van 2015, dankzij een donatie van ruim zes miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met de subsidies bouwde COC bijvoorbeeld met stichting Movisie (8 miljoen euro subsidie van ministerie van Volksgezondheid) een voorlichtingssite voor ouders, iedereenisanders.nl, met regenbooghartje.
Die site legt uit dat ‘cisgender’ bestaat als tegenhanger van ‘transgender.’ Dat zou iemand zijn die zich prettig voelt bij het geslacht waarmee deze geboren is, aldus de website. Het biologisch ‘normale’ wordt zo door de genderlobby als aparte categorie neergezet, onderwerp van onderwijs en onderzoek. Voor het wetenschappelijk imago van ‘gender’ voert de Stichting Rutgers onderzoek uit samen met de FWOS (Fonds Wetenchappelijk Onderzoek Seksualiteit). Dat fonds heeft als missie onderzoek naar seksuele ontwikkeling van kinderen.
FWOS is de voortzetting van de Edward Brongersma-stichting. Deze PvdA-senator was een pleitbezorger voor wettelijke erkenning van pedofilie. Hij werd in 1950 veroordeeld voor seks met een minderjarige. Zijn collectie kinderporno werd in 1998 na zijn zelfmoord door het Openbaar Ministerie in beslag genomen. FWOS beheert nu het archief van de senator aan het Instituut voor Sociale Geschiedenis. FWOS werkt nu samen met het ministerie van Volksgezondheid aan onderzoek voor transgender-kinderen met het VU Medisch Centrum.

In het jaarverslag 2021 vermeldt FWOS over dit onderzoek, dat mei dit jaar werd afgerond: “Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit project heeft daarom als doel de langetermijnuitkomsten te onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die nu volwassen zijn.” Onvermeld blijft dat veel transgenders na operatie psychische problemen hebben. Recent onderzoek gepubliceerd in het Journal of Interpersonal Violence in maart, toont dat 40 procent van transgenders na operatie een zelfmoordpoging doet, en dat 82 procent kampt met suïcidale gedachten.
Heteronormativiteit
De Stichting Rutgers, en daarmee dus eigenlijk de ministeries van OCW, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en VWS, financierde met de FWOS ook een ‘leerstoel seksuele diversiteit’ om de ­genderagenda te promoten aan de universiteit. Die leerstoel werd tot dit voorjaar ingevuld door Ine van Wesenbeeck aan de Universiteit Utrecht. Bij haar afscheidsrede dit jaar hekelde zij “die vermaledijde, verreikende heteronormativiteit: een voorstelling van gender waarin er twee (en echt slechts twee) seksen zijn”.

De tientallen miljoenen euro’s die de ministeries sinds 2016 in genderlobby investeerden op scholen, wierpen hun vruchten af bij kinderen, constateert Van Wesenbeeck in een persbericht voor de Rutgers-stichting. “Ik stip verschuivingen aan voor enkele bij uitstek gendered thema’s: seksuele veiligheid, seksueel plezier en genderdiversiteit. De sterke veranderingsgezindheid van de jongste generatie stemt beslist optimistisch op deze punten.”

De ministeriële financiering van de regenbooglobby, komt ook tot uiting in de PR van de ministeries. Zo nam het ministerie van Sociale Zaken als logo al een LHBTI-vlag aan, waar dezer eerder enkel wapperde op het hoofdkantoor van D66 in Den Haag. Andere genderclubs als Atria (3 miljoen euro van Ministerie van OCW) onderzoeken nu de mogelijkheid van ‘menstruerende mannen.’ Terwijl het feministische Women Inc. haar takenpakket verruimde naar LHBTI. Dit met eveneens 3 miljoen euro subsidie van de ‘directie emancipatie’ van het ministerie van OCW.

Weerstand tegen wat De Telegraaf afgelopen week nog ‘het Wokespook’ noemde, is beperkt tot conservatieve hoek. De website geziningevaar.nl van Hugo Bos (Civitas Christiana) keert zich tegen wat zij ‘seksuele indoctrinatie’ noemen. Zij spitten de seksuele voorlichting aan kinderen in schoolboeken door, die van onder meer COC en Rutgers afkomstig is. In april brachten zij daarover een kritisch rapport uit. “Opmerkelijk is dat we bij ons werk meer bijval krijgen van seculier-rechts, zoals Martin Bosma van de PVV en van FDD. Terwijl je ziet dat de Christenunie mee schuift op links”, reageert Bos desgevraagd.


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.