Nieuws Mens en Macht

“Volksvertegenwoordigers zijn nu bedrijfs-vertegenwoordigers”

vertegenwoordiging
💨

“Rutte is een meester in het aanvoelen waar geld en macht zit. Hij voelt aan in wat voor tijd we leven”​
“Rutte is een meester in het aanvoelen waar geld en macht zit. Hij voelt aan in wat voor tijd we leven”
Datum: 20 februari 2024
Mens en Macht

Van de redactie


“Wat er in Brussel en Den Haag zit zijn geen volksvertegenwoordigers meer, maar bedrijfsvertegenwoordigers”, zegt democratisch vernieuwer Bob de Wit. Volgens De Wit zijn de belangen van de burger niet meer vertegenwoordigd in ons democratisch bestel. Hij voorziet een stevige botsing tussen de machthebbers en de burgers. “Wat we nodig hebben is een nieuwe Thorbecke die de botsende belangen weer in evenwicht kan brengen.”

Rutte als demissionair recordhouder? “Mij verbaast het niets”, zegt Bob de Wit, oprichter van de vernieuwingsbeweging Society 4.0 en auteur van een recent boek over democratische vernieuwing, Democratie 4.0. “Ons huidige democratische bestel past niet meer bij deze tijd.”

Lange tijd werd de politieke dynamiek bepaald door de machtsstrijd tussen kapitaal en arbeid, stelt De Wit. “Het genie van Thorbecke, de grondlegger van ons stelsel, was om die verschillende machtsfactoren met elkaar in evenwicht te brengen. Dat heeft heel lang goed gewerkt. Een partij als de PvdA was er voor de arbeiders, de VVD voor het kapitaal. Maar de wereld is veranderd. Er deden nu 26 partijen mee aan de verkiezingen.”

De economie wordt sinds het neoliberalisme van Thatcher en Reagan in de jaren zeventig steeds meer bepaald door multinationals die zich niet meer bezighouden met industriële productie, maar met Big Tech, Big Food, Big Finance, Big Pharma, zegt De Wit. “Er is geen balans meer tussen arbeid en kapitaal, er zijn globalistische wereldspelers, plus een aantal NGO’s – publieke organisaties die op wereldschaal opereren, zoals de WHO, de EU – die de macht in handen hebben. Die willen een top-down regering op wereldschaal. Politici zijn doorgaans opportunisten die gaan naar waar het meeste macht en geld zit. Zij worden nu steeds meer aangestuurd door de lobbyisten van de bedrijven en de NGO’s.”

Het probleem is dat de burgers niet meer zijn vertegenwoordigd in dit systeem. “Als je kijkt wat nu in Den Haag zit en in Brussel, we noemen dat volksvertegenwoordigers, maar het zijn bedrijfsvertegenwoordigers. Daarom functioneert het systeem niet meer: de belangen van de burgers moeten er weer in.” De broodnodige verandering zal niet van binnenuit komen, zegt De Wit. “De laatsten die zien dat er iets is veranderd, of die er belang bij hebben dat er iets verandert, zijn de machthebbers.”

Het moet dus van de burgers komen. Die beseffen wel dat er ‘iets niet klopt’, maar weten niet goed hoe ze dat moeten herstellen. “Mensen weten wel wat ze nìet willen. Daarom stemmen ze op de PVV. Het is echter veel moeilijker om te bedenken wat je wèl wil. Dat weten de meeste mensen nog niet. Daarom zitten we nu in een periode van onzekerheid, te vergelijken met de zevenjarige periode nadat Nederland zich onafhankelijk had verklaard van Spanje met het plakkaat van Verlatinghe in 1581, tot de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588.”

Iemand als Rutte profiteert van deze situatie. De Wit: “Rutte is een meester in het opportunistisch aanvoelen waar geld en macht zit. Hij voelt aan in wat voor tijd we leven en welke keuzes hij moet maken om rijke en machtige partijen tevreden te stellen. Het volk steunt dit niet, dus het is gunstig voor hem om demissionair te worden en dat zo lang mogelijk vol te houden.”

De Wit verwacht niet dat de huidige politieke partijen het probleem gaan oplossen. “BBB is wel een bottom-up-beweging, zij kiezen de kant van boeren en burgers. Maar de VVD is gespleten, ze zijn de kant opgegaan van de globalisten. Pieter Omtzigt vind ik een integere man, maar hij gaat meer de kant op van het globalistisch socialisme dan dat hij de stem van het volk vertegenwoordigt. Hij is top-down georiënteerd. De PVV is een tegenpartij. Deze vier samen is een onmogelijke combinatie.”

De Wit verwacht dat er een minderheidskabinet gaat komen. “Dat zal geen lang leven beschoren zijn, maar het is wel nodig om Rutte pas op de plaats te laten maken. De huidige ondemocratische besluitvorming, op basis van wat bedrijfslobbyisten en NGO’s willen, moet stoppen.”

Wat komt er daarna? “Er komt een botsing tussen machthebbers en burgers, zo gaat het altijd. En hoe meer verzet, hoe heftiger de dwang vanuit de machthebbers. De controle zal worden opgevoerd. De machthebbers zullen hun macht en geld aanwenden om de maatschappij te vormen zoals zij dat willen. Dat gaat vaak richting oorlog. Maar hierdoor wordt ook de tegenmacht gemobiliseerd. Uiteindelijk winnen de burgers het altijd.”

Het wachten is volgens De Wit op iemand die, à la Thorbecke, in staat is om de verschillende belangen te balanceren. “Die globalisten gaan niet verdwijnen. Er moet iemand komen die zegt, laten we kijken hoe we een nieuwe democratie kunnen maken, waarin de belangen van globalisten en burgers met elkaar in evenwicht worden gebracht.”


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.