Nieuws Mens en Macht

WHO-verdrag smokkelt Bill Gates-plan voor ‘zorgleger’ naar binnen

zorgleger who
💨

Alle ingrediënten voor een gezondheids-dictatuur zijn nu voorhanden​
Alle ingrediënten voor een gezondheids-dictatuur zijn nu voorhanden
Datum: 19 mei 2024
Mens en Macht

Elze van Hamelen en Karel Beckman


In de laatste versie van het conceptpandemieverdrag van de WHO is voor het eerst sprake van een ‘global health emergency workforce’ – een internationaal corps van ‘gezondheidswerkers’ dat kan worden ingezet voor ‘het bestrijden van pandemieën’. Laat dit nu net het voorstel zijn dat Bill Gates, vaccinmagnaat en de grootste particuliere geldschieter van de WHO, vorig jaar heeft voorgesteld. Hij schreef toen in een opiniestuk in de New York Times dat er een internationaal ‘zorgleger’ moet komen om ‘bedreigingen’ het hoofd te bieden. “Dit lijkt erg op de brandweer van Bill Gates”, bevestigt dr. David Bell, ex-WHO-arts die de ontwikkelingen rond het pandemieverdrag kritisch volgt.

“De wereld heeft een goed gefinancierd systeem nodig dat ogenblikkelijk kan worden ingezet wanneer er dreigingen zijn”, schreef Bill Gates in opiniestuk The Next Pandemic in de New York Times op 19 maart 2023. Hij verwees daarbij naar het Global Health Emergency Corps dat de WHO en haar partners aan het opbouwen zijn. Volgens Gates, die via de Bill & Melinda Gates Foundation zwaar heeft geïnvesteerd in vaccinproducenten en die ook een van de grootste sponsors is van de WHO, moeten landen en hun nationale publieke gezondheidsorganisaties samenwerken, want “één land op zichzelf kan niet voorkomen dat een ziekte zich verspreidt, voor betekenisvolle actie is coördinatie op het hoogste bestuurlijke niveau noodzakelijk”.

De WHO lanceerde op 4 oktober 2022 al de Emergency Medical Teams 2030 Strategy, dat voorziet in de oprichting van een internationaal zorgleger. Dit corps gaat oefeningen en simulaties houden als voorbereiding op de volgende pandemie. Om deze tijdig te detecteren, wordt in grootschalige testcapaciteit geïnvesteerd, zoals rioolwatersurveillance. “Als een rioolwatermonster een positieve testuitslag heeft, kan in een oogwenk een zorgteam van het corps worden ingezet in het betreffende gebied om de mensen te vinden die mogelijk geïnfecteerd zijn”, schrijft Gates.

Het plan van Bill Gates lijkt nu, stilletjes, te worden geïntroduceerd in het beoogde internationale pandemieverdrag, waarover op dit moment binnen de WHO wordt onderhandeld. Het streven van de WHO is dat de 194 lidstaten hierover gaan stemmen op de aankomende jaarvergadering, de World Health Assembly, die vanaf 27 mei plaatsvindt. Het probleem is wel dat er nog geen definitieve tekst is waarover de onderhandelaars het eens zijn en die aan de vergadering kan worden voorgelegd. Dat is ook de reden waarom de Tweede Kamer vindt dat Nederland nog maar even niet moet instemmen met het pandemieverdrag (zie artikel op p. 12). Wel worden regelmatig updates gepubliceerd van de onderhandelingsteksten. In de laatste concepttekst duikt nu voor het eerst het voorstel op om een ‘internationaal gezondheidscorps’ op te richten. In eerdere concepten was hiervan nog geen sprake.

Volgens de Australische arts David Bell, die negen jaar voor de WHO werkte, en zeer kritisch is over de ‘commerciële’ richting waarin de VN-organisatie zich heeft ontwikkeld, is dit voorstel “uiterst problematisch”. Hij wijst erop dat een dergelijk ‘gezondheidsleger’ vergelijkbaar is met de militaire ‘vredesmissies’ van de VN én met het ‘pandemische brandweercorps’ dat door Bill Gates is voorgesteld, onder de naam GERM (‘Global Epidemic Response and Mobilization’, ‘germ’ betekent ook ziektekiem in het Engels). Gates heeft gezegd dat zo’n corps 1 miljard dollar zal kosten om de salarissen en onkosten te betalen van de 3000 mensen die ervoor nodig zijn. “Als dit corps wordt opgenomen in het pandemieverdrag, dan roept dit grote vragen op over wat de bevoegdheden ervan zijn”, zegt Bell. “Het zal waarschijnlijk worden opgelegd aan kleinere landen die het corps op hun dak zullen krijgen als ze niet voldoende meewerken aan de WHO-maatregelen.”

Volgens Bell is er geen enkele noodzaak voor een internationaal zorgleger: “Virale uitbraken kunnen over het algemeen binnen nationale grenzen gemanaged worden. Wanneer dat in zeldzame gevallen niet het geval is, kan via bilaterale afspraken ondersteuning geboden worden. Daarnaast hebben we al talloze ngo’s, zoals bijvoorbeeld artsen zonder grenzen, die erop zijn ingericht bij noodgevallen hulp te bieden”. Hij spreekt ook zijn zorgen uit over de uitbreiding van ‘health surveillance’: “de mensen die dit werk uitvoeren, worden betaald om een virus te vinden. Natuurlijk vinden ze dan wat. Dit is iets waarmee het WHO niets te maken hoort te hebben. Het is het idee van een software-entrepreneur, het heeft niets te maken met een verstandige reactie op een dreiging voor de volksgezondheid. Landen en lokale artsen weten veel beter hoe ze daarmee moeten omgaan dan rijke buitenlanders.”

Critici vrezen dat het gezondheidsleger van de WHO zelfs een militair karakter zou kunnen krijgen. De WHO heeft al eerder medische teams ingezet bij rampen. Personeel van deze teams kunnen van “overheden, liefdadigheidsinstellingen, ngo’s, de militaire sector, civiele bescherming, internationale humanitaire netwerken, zoals het Rode Kruis en Médecins sans Frontières, door de VN gecontracteerde teams en de private sector (private-for-profit)” komen, zo staat er op de website van de WHO. Dat betekent dat theoretisch gezien ook bedrijven als Pfizer of huurlingenlegers zoals Dyncorp of Blackwater ingezet kunnen worden.

Het voorgestelde pandemieverdrag waarover binnenkort zal worden gestemd, is controversieel omdat het de WHO bevoegdheden geeft om het gezondheidsbeleid van landen te bepalen. Bell wijst erop dat in het pandemieverdrag verschillende verwijzingen zitten naar de Internationale Gezondheidsrichtlijnen (IHR, International Health Regulations). Deze stammen uit 2005, maar de WHO wil deze ingrijpend wijzigen. Ook daarover wordt momenteel onderhandeld binnen de WHO. De wijzigingen in de IHR zullen net als het pandemieverdrag in stemming worden gebracht bij de aankomende jaarvergadering. Onder artikel 12 van de nieuwe versie van de IHR krijgt de directeur-generaal van de WHO, op dit moment Tedros, de bevoegdheid om geheel naar eigen bevinden, een ‘internationale noodtoestand’ (‘public health emergency of international concern’ PHEIC) uit te roepen. Die geeft de WHO vervolgens de bevoegdheid verregaande maatregelen af te kondigen waaraan de lidstaten gehoor moeten geven. Het internationale zorgleger van Bill Gates zou kunnen worden ingezet om de maatregelen af te dwingen.

Daarbij komt dat het pandemieverdrag en de Internationale Gezondheidsrichtlijnen voorzien in de ontwikkeling van digitale vaccinatiepaspoorten, de mogelijkheid van vaccinatiedwang, lockdowns en andere dwangmaatregelen en nadruk leggen op het belang van de bestrijding van ‘desinformatie’ voorschrijven. Daarmee zijn alle ingrediënten voor een wereldwijde gezondheidsdictatuur voorhanden.

In de coronapandemie hebben diverse kleinere landen, onder meer in Afrika en Europa, zich aan de WHO-adviezen onttrokken. In veel andere landen is achteraf zware kritiek gekomen op het beleid. Waar op nationaal niveau autoriteiten dan ook mogelijk niet bereid zullen zijn een nieuwe ‘pandemie’ te bestrijden met verregaande maatregelen, zou de WHO straks alle instrumenten in handen hebben om maatregelen af te dwingen. Die kunnen zelfs verder gaan dan we de afgelopen jaren hebben voorzien. De wijzigingen van de IHR bevatten onder andere gedwongen medische onderzoeken. In de wet Publieke Gezondheid (WPG), die vorig jaar in Nederland is ingevoerd en die de minister van Volksgezondheid grote bevoegdheden geeft om per decreet gezondheidsmaatregelen op te leggen, zonder inmenging van het parlement, wordt gesproken over verplichte quarantaines “in gebouw of schip” en huiszoekingen, “controleren van huis en haard”, “bij verdenking van de aanwezigheid van ziekteverwekkers”.

Democratische controle zal daarbij niet meer mogelijk zijn. Onder de WPG, de IHR en het pandemieverdrag is de nationale soevereiniteit definitief uitgeschakeld. Juridisch verzet is dan ook bijna niet meer mogelijk. Functionarissen van de WHO worden beschermd door een schild van diplomatieke immuniteit. Bell is er niet gerust op. Hij stelt dat de WHO bezig is een “soort medisch fascisme” uit te rollen, dat alleen ten goede zal komen aan de farmaceutische industrie, niet aan de gezondheid van de bevolking.

Bronnen
Analyse David Bell van pandemieverdrag: dakl.nl/analyse-david-bell
Achtergrondinformatie over pandemieverdrag en IHR: dakl.nl/waar-blijven-de-stukken


 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.