Nieuws Vaccinatieschade

Alarm over Pfizer-studie bij zwangeren, Nederland prikt door

zwangeren vrouwen prikken door
Fotografie: AndreyPopov
💹

Risico's onbekend, data ogen alarmerend​
Risico's onbekend, data ogen alarmerend
Datum: 4 september 2023
Vaccinatieschade

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Vanaf oktober kunnen zwangere vrouwen die in hun 22e week zijn, gewoon aansluiten voor het nieuwe Pfizer-covidvaccin, na advies van de Gezondheidsraad. Net als zorgmedewerkers, van wie velen in de vruchtbare leeftijd verkeren. Maar er is geen bewijs dat het mRNA-vaccin veilig is. Pfizer heeft half juli eindelijk gegevens bekendgemaakt van een veiligheidsstudie die in februari 2021 is uitgevoerd onder zwangere vrouwen. De data blijken onvolledig en ogen zelfs alarmerend, volgens wetenschappers die de uitkomsten analyseerden. “Dit is onacceptabel”, zeggen critici in koor.

Zijn de mRNA-coronavaccins bewezen veilig voor vrouwen die zwanger zijn, of dat willen worden? Volgens de Gezondheidsraad is er geen vuiltje aan de lucht. “Uit onderzoek is gebleken dat covid-vaccinatie veilig is voor moeder en kind”, staat in een advies van 28 juni. Maar is dat wel zo zeker? De veiligheid kan alleen worden aangetoond door gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studies met een lange looptijd (follow-up), uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers. En daaraan ontbreekt het nog steeds. Zo waren zwangere en borstvoeding gevende vrouwen in 2020 uitgesloten van de oorspronkelijke registratiestudies. Maar zelfs als ze wĂ©l hadden mogen meedoen, had dat niet volstaan, want daarvoor hadden die studies een veel te korte looptijd. Bovendien waren ze niet onafhankelijk omdat Pfizer en Moderna ze zelf uitvoerden.

In het Risk Management Plan (RMP) voor het mRNA-vaccin meldde Pfizer eind 2020 dan ook “ontbrekende informatie” ten aanzien van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Daarom lanceerde de farmaceut in februari 2021 een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar effectiviteit en veiligheid bij 4000 vrouwen (18 jaar of ouder) die 24 tot 34 weken zwanger waren. De helft zou het coronavaccin krijgen en de andere helft een placebo (zoutoplossing). Hun baby’s zouden zes maanden worden gevolgd. Maar enkele maanden na de start van de studie, nadat 348 vrouwen waren ingeschreven, stopte Pfizer al met de werving van proefpersonen.

Tot deze zomer waren de zwangerschapsuitkomsten van de deelnemende vrouwen en hun baby’s nog altijd niet openbaar. Halverwege juli kwam daar verandering in en werden data gedeeld op een officiĂ«le website van de Amerikaanse overheid.1 Dit betekent overigens niet dat deze data zijn beoordeeld door de FDA, de Amerikaanse registratie-autoriteit, of onderworpen aan een peerreview (onafhankelijke collegiale toetsing). Intussen zijn de data wel geanalyseerd door deskundige onderzoekers. De Australische wetenschapper en journalist dr. Maryanne Demasi sprak met een aantal van hen. Op 25 augustus publiceerde ze op haar Substack hun alarmerende observaties.2

EĂ©n van de onderzoekers die Demasi consulteerde, is dr. Retsef Levi van de MIT Sloan School of Management in het Amerikaanse Cambridge (Massachusetts). Hij toont zich onder meer verbaasd over de studie-opzet. Die hield onder meer in dat alle moeders in de placebogroep een maand na hun bevalling alsnog zouden worden gevaccineerd. Volgens Levi werd hiermee een nieuwe variabele in het experiment geĂŻntroduceerd, wat de gegevens “corrumpeert”. Hij wijst erop dat het mRNA uit het vaccin inmiddels is gedetecteerd in moedermelk. “Dus baby’s van moeders die na de bevalling allemaal gevaccineerd zijn, worden mogelijk ook blootgesteld aan mRNA via de borstvoeding”, aldus Levi. “Dit verstoort de vergelijking van de twee groepen baby’s, omdat je geen echte controlegroep meer hebt.”

Bovendien was de studie veel te klein om zeldzame bijwerkingen te kunnen vinden, met uiteindelijk minder dan 10 procent van het geplande aantal deelnemers. Het lijkt erop dat Pfizer al in mei 2021 toestemming kreeg om af te schalen, al wil de FDA dit niet bevestigen tegenover Demasi. Het aantal deelnemers bleef in elk geval steken op een schamele 174 gevaccineerden en 174 placebo-ontvangers. Levi oordeelt hard: “Het vaccin werd al aanbevolen voor zwangere vrouwen en velen namen het, dus was er geen voordeel verbonden aan het voltooien van een onderzoek dat signalen van mogelijke schade kan detecteren. Dat kan dan alleen maar problemen creĂ«ren, toch?”

Levi verwijt Pfizer bovendien slechts uit te zijn geweest op deelnemers met een onberispelijke zwangerschapsgeschiedenis. De meesten bevonden zich al in het derde trimester (27-34 weken), een stadium waarin de belangrijkste ontwikkeling van de baby al heeft plaatsgevonden. “We hebben geen idee welke invloed dit vaccin heeft op de vroege ontwikkelingsstadia van een embryo of foetus, omdat alle vrouwen al vergevorderde zwangerschappen hadden toen ze werden gerekruteerd”, aldus Levi.

Hij is vooral verbolgen over het feit dat slechts gedeeltelijke gegevens zijn gepubliceerd. Zo moeten we tot juli 2024 wachten op het aantal corona-­infecties in de studie. “Dat is op zijn zachtst gezegd verontrustend”, vindt Levi. Ook ontbreekt een volledig overzicht van de geboorte-uitkomsten. Voor de 348 vrouwen in het onderzoek rapporteerde Pfizer 335 levend geboren baby’s. Voor de overige dertien zwangerschappen rapporteerde Pfizer Ă©Ă©n foetale dood (doodgeboorte) in de vaccingroep, maar de uitkomst van de andere twaalf zwangerschappen blijft onbekend. “Dit is onacceptabel”, zegt Levi. “Het niet rapporteren van de uitkomst van twaalf zwangerschappen zou een potentieel verontrustend signaal van het vaccin tijdens de zwangerschap kunnen maskeren. Wat is er met de baby’s gebeurd, zijn ze allemaal overleden? Waren hun moeders wel of niet gevaccineerd?”

Levi krijgt bijval van de Duitse arts en epidemioloog Angela Spelsberg van Comprehensive Cancer Center Aachen, want ook met haar nam Demasi contact op. Pikant detail: Spelsberg was tot 2010 getrouwd met Karl Lauterbach, tegenwoordig de Duitse minister van Volksgezondheid. Ook Spelsberg vindt de vertragingen en het achterhouden van belangrijke gegevens onacceptabel, te meer daar de Pfizer-vaccininhoud bij dierproeven is aangetroffen in de eierstokken. “De wetenschappelijke gemeenschap heeft dringend toegang nodig tot de gegevens van zwangerschapsstudies op patiĂ«ntniveau voor transparantie en onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins, omdat toezicht door de toezichthouders tekortschiet”, stelt ze. “Gebaseerd op slechts zwak observationeel bewijs hebben toezichthouders het publiek gerustgesteld dat de vaccins veilig zijn tijdens de zwangerschap. We hebben echter geen betrouwbaar bewijs over de impact van het vaccin op miskramen, misvormingen, ­foetale sterfgevallen en gezondheids­risico’s voor moeders, omdat zwangere vrouwen werden uitgesloten van cruciale onderzoeken.” Overigens: ook Moderna startte een klinische proef met zijn mRNA-vaccin tijdens de zwangerschap, maar hiervan zijn (nog) geen gegevens openbaar gemaakt.

Sommige onderzoekers zijn al een stap verder dan Levi en Spelsberg, onder wie de Amerikaanse cardioloog Peter McCullough. Voorjaar 2023 was hij samen met zes andere onderzoekers coauteur van een studie die is gepubliceerd in de Journal of American Physicians and Surgeons.3 Daarin werd een significant verhoogd aantal meldingen van stoornissen van vruchtbaarheid, zwangerschap en aangeboren afwijkingen gevonden na vaccinatie met een mRNA-vaccin ten opzichte van de griepvaccins. Ze gebruikten gegevens uit het Amerikaanse Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), dat te vergelijken is met de database van Bijwerkingencentrum Lareb. De gebruikte VAERS-data besloegen de periode van 1 januari 1998 tot 30 juni 2022. Volgens de auteurs maken hun bevindingen “een wereldwijd moratorium op het gebruik van covid-vaccins tijdens de zwangerschap noodzakelijk”.

In ons land pleitte het Artsen Collectief deze zomer wederom voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege “hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de langetermijnrisico’s van de genetische vaccins voor het kind”.4 Maar vanaf oktober kunnen zwangere vrouwen die in hun 22e week zijn gewoon aansluiten voor het nieuwe Pfizer-vaccin, na advies van de Gezondheidsraad. Net als zorgmedewerkers, van wie velen in de vruchtbare leeftijd verkeren. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.