Nieuws Opinie

Dood door belasting

Column pieter stuurman belasting
💨

Een lijst met maar liefst 130 voorgestelde belastingverhogingen​
Een lijst met maar liefst 130 voorgestelde belastingverhogingen
Datum: 30 augustus 2023
Opinie

Pieter Stuurman

Pieter Stuurman

Op 10 augustus publiceerde minister Kaag van Financiën een lijst met voorstellen voor nieuwe fiscale maatregelen. De lijst “kan gebruikt worden door politieke partijen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s”, meldt het ministerie van Financiën. Hij bestaat uit maar liefst 130 voorgestelde belastingverhogingen. In totaal 137 pagina’s vol met steeds dezelfde boodschap: u zult sowieso (véél) meer moeten gaan betalen!

Denk niet dat het allemaal wel zal meevallen. Een kleine greep uit de 130 voorstellen (de allerergste onderaan):

• Fiscalisering van AOW. Dat betekent dat gepensioneerden belasting moeten gaan betalen over hun AOW. Iets waarvoor ze hun hele werkzame leven al belasting betaald hebben.

• Zelfstandigenaftrek afschaffen. ZZP en kleine ondernemers moeten daardoor veel meer belasting gaan afdragen, wordt nog moeilijker om als zelfstandige te starten.

• Startersaftrek afschaffen. Zie hierboven

• Afschaffen giftenaftrek. Als u het hoofd niet meer boven water houdt en een familielid u wil helpen, moet u daarover belasting gaan betalen.

• Invoeren consumptiebelasting vlees. Dan maar gezonde groenten eten, denkt u? Zie volgende punt!

• Afschaffen verlaagd energiebelastingtarief glastuinbouw. Leidt tot een enorme prijsstijging voor groenten en fruit.

• Introductie emissiebelasting tuinbouw. Idem.

• Verhogen leidingwaterbelasting met 100%. Als u door bovenstaande maatregelen nog niet verhongert, dan verdorst u dus wel.

• Verhogen accijns op fossiele brandstoffen met 10%. Thuisblijven en kou lijden dus.

• Verhogen dieseltoeslag motorrijtuigenbelasting. Uw dieseltje mag naar de sloop.

• BPM (aanschafbelasting auto) verhoging van 100%. Dan maar nieuwe auto kopen? Vergeet het.

• Verlagen onbelaste kilometervergoeding van 21 naar 12 cent per kilometer. Rijdt u voor de baas? Dan mag u de helft van de fors hogere kosten zelf gaan dokken.

• Afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Betalen om te mogen werken.

• Invoeren emissiebelasting veehouderij. Komt bovenop de vleesbelasting!

• Afschaffen verlaagd BTW-tarief voor voedingsmiddelen en water. BTW op eten en drinken gaat dus van 9 naar 21%.

• Afschaffen verlaagd BTW-tarief op culture diensten, personenvervoer, logiesverstrekking, geneesmiddelen. Mocht u ondanks de absurde voedselprijzen nog een beetje geld overhouden om een museum te bezoeken, per openbaar vervoer te reizen, of een vakantie te boeken in een hotel of appartement, dan worden uw laatste centen daar wel afgenomen.

• Afbouwen hypotheekrenteaftrek. Lekker, met die stijgende rente. Honderdduizenden gezinnen kunnen niet in hun huis blijven wonen als ze de bruto-rente uit hun netto-loon moeten gaan betalen.

• Verhoging eigenwoningforfait van 0,35 naar 2,75% van de WOZ-waarde. Voor een huis met een gemiddelde WOZ-waarde (269.000 euro) gaat daarmee het forfait van ongeveer 1300 euro per jaar naar ruim 10.000 euro. Gemiddeld wordt wonen in een koophuis dus zo’n 725 euro per maand duurder.

• Belasting van waardeontwikkeling eigen woning. De nekslag voor degenen die ondanks bovenstaande maatregelen nog een woning kunnen betalen. Het betekent dat u over de overwaarde op uw woning vermogensbelasting moet betalen. Kocht u in de jaren ’80 een huis en hebt u dat inmiddels keurig afgelost, dan gaat u over de gehele huidige waarde vermogensbelasting betalen. Bovenop het hierboven genoemde forfait.

Dit zijn maar enkele van de 130 voorgestelde belastingverhogingen. Ze zullen wellicht niet allemaal meteen worden ingevoerd, maar wat er ook uit dit menu gekozen wordt, het zal een grote lastenverzwaring opleveren. Ingevoerd op een moment waarop de armoede in Nederland al explodeert. Meer dan een miljoen mensen zitten al onder de armoedegrens. Het is een kwestie van tijd voordat de eerste mensen verhongeren of in de winter doodvriezen. We kunnen ons dus opmaken voor een nieuwe vorm van institutionele misdaad: dood door belasting. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.