Nieuws Gezondheid

Naast oversterfte nu ook onder­geboorte in Nederland

ondergeboorte
💨

Historisch laag geboortecijfer​
Historisch laag geboortecijfer
Datum: 10 december 2023
Gezondheid

Toine de Graaf

Toine de Graaf

Immunoloog professor Theo Schetters maakte de afgelopen jaren spraakmakende ‘oversterftegrafieken’. Ze illustreren de oplopende sterfte wanneer er in ons land weer massaal tegen corona werd geprikt. Schetters maakt zich intussen ook zorgen over de geboortecijfers. Voor De Andere Krant maakte hij een ‘ondergeboortegrafiek’. En die leert dat Nederland in 2023 zal uitkomen op een historisch laag geboortecijfer. De coronavaccins zijn wederom in beeld als mogelijke verklaring.

Eind november was Theo Schetters in afwachting van het CBS-geboortecijfer van de maand oktober. “Hopelijk valt het mee”, meldde hij De Andere Krant. “Maar ik ben er niet gerust op.” Op vrijdag 30 november maakte het CBS de voorlopige score bekend: 14.085 ‘levend geboren kinderen’.1 Een nieuw laagterecord. Het vorige dieptepunt dateert van oktober 2022: 14.481 kinderen. De cijfers op de CBS-website gaan terug tot 1995 en beslaan daarmee 29 jaar. In die periode scoorde 2002 het hoogst, met 17.831 ‘oktober-kinderen’. Bijna een kwart meer dan in 2023.

Zoals gezegd: Schetters is niet verrast. De Nederlandse geboortecijfers vertonen al langer een neergaande lijn. Maar vooral vanaf begin 2022 gaat het hard. Schetters maakte daarom over de periode 2019 tot en met 2023 een grafiek, met daarin het aantal geboorten per 100.000 inwoners per maand. “Dat is een manier om jaren goed te kunnen vergelijken.” De grafiek maakt een paar dingen duidelijk. Zo is helder dat 2023 het slechtste jaar lijkt te worden van de vijf. Alleen een enorme geboortepiek in november en december kan dat nog verhoeden. Erg voor de hand ligt dat niet, omdat het aantal geboorten sterk seizoensafhankelijk is: de piek ligt doorgaans in de lente en vooral in de zomer. In absolute cijfers gaan we over heel 2023 naar verwachting uitkomen op maximaal 164.000 ‘levend geboren kinderen’. Het laagste geboortecijfer in de CBS-database. Tot nu toe was 2022 het slechtste jaar, met 167.504 kinderen. Heel wat minder dan de 206.619 kinderen die het licht zagen in recordjaar 2000.

De grafiek van Schetters laat tevens zien dat 2021 er positief uitspringt. In dat jaar kwamen 179.441 kinderen levend ter wereld. Een stijging van bijna 11.000 ten opzichte van 2020. Het CBS wijdde aan deze ‘corona-geboortegolf’ in november 2021 een bericht: “Hoogste aantal geboorten in tien jaar tijd”.2 Het werd begeleid door een filmpje. Daarin verklaarde CBS-hoofdsocioloog Tanja Traag de “substantiële stijging” door het vele thuiswerken, die het voor stellen gemakkelijker heeft gemaakt om werk en zorgen te combineren. Hierdoor zouden meer kinderen zijn verwekt.

Schetters houdt er rekening mee dat mogelijk nog een andere factor heeft bijgedragen aan het hoge geboortecijfer van 2021. “Zou het kunnen dat het geboortecijfer ook hoger was door meer vroeggeboorten in 2021? Het wachten is op meer cijfers. Wat we wel weten, dankzij de Perinatale Registratie (Perined), is dat in 2021 de gemiddelde Apgar-score licht is gedaald ten opzichte van 2020.” De Apgar-score is een test die snel een indruk geeft van de algemene toestand van een pasgeborene. Een gemiddelde lagere score kan wijzen op meer vroeggeboorten. Omdat dit niet werd gevonden in het eerste coronajaar (2020) maar wel in 2021 waarin de vaccins werden uitgerold, rijst de vraag of vaccinatie hierbij een rol bij speelt.

Met de CBS-verklaring in het achterhoofd, zou je verwachten dat in 2022 het aantal levendgeborenen min of meer op het niveau zou zijn gebleven van 2021. Ook in 2022 werd er immers weer veel thuisgewerkt en waren er lockdowns. Maar die verwachting kwam niet uit. Ten opzichte van 2021 werden in 2022 bijna 12.000 kinderen minder geboren. De vraag is waaraan die enorme terugval is toe te schrijven. “Er gaan verschillende verklaringen rond”, zegt Schetters. “Zoals het afgenomen consumentenvertrouwen. Maar dat correleert helemaal niet met de lagere geboortecijfers. Maurice de Hond heeft eerder gesuggereerd dat het feit dat er in 2022 minder baby’s geboren werden het gevolg zou kunnen zijn van het verhoogde aantal geboorten in 2021: stellen zouden de kleine een jaar eerder hebben laten komen dan aanvankelijk gepland. Echter: als je dat aanneemt, dan is de voortdurende daling in 2023 toch weer onverwacht.”

Feit is dat in 2021 werd begonnen met vaccineren tegen corona. En dat de bijwerkingen van die vaccins mogelijke verklaringen aanreiken. Schetters: “Uit dierstudies is gebleken dat mRNA-deeltjes niet op de injectieplaats blijven maar zich door het lichaam verspreiden en ook in de geslachtsorganen kunnen worden aangetoond. Dergelijke studies zijn niet bij mensen gedaan, maar er zijn wel zorgwekkende signalen.” Zo publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Andrology in juni 2022 een peer-reviewed artikel waaruit blijkt dat het aantal zaadcellen bij mannen sterk daalde na hun tweede Pfizerprik.3 De Israëlische auteurs probeerden positief te blijven door te melden dat het ging om een tijdelijk effect. Maar dit lijkt op wensdenken, zo heeft de Amerikaanse journalist Alex Berenson intussen onderbouwd.4 Een grafiek die de Israëliërs aan het eind van hun artikel toevoegden, leert dat de sperma-niveaus bleven dalen.

Daarnaast zijn er de gemelde menstruatiestoornissen, die niet bepaald helpen bij zwanger worden. Eind september 2021 had Bijwerkingencentrum Lareb al duizenden meldingen binnen van menstruatiestoornissen na coronavaccinatie.5 Naast overigens 127 meldingen van spontane miskramen na de prik.6 Schetters: “Wat de menstruatiestoornissen betreft, valt ook op dat in 2021 en 2022 het aantal gebruikers van het medicijn tranexaminezuur met 14.000 is toegenomen. Tranexaminezuur remt de afbraak van fibrine in bloedstolsels, waardoor een bloeding sneller gestelpt wordt, en wordt vaak voorgeschreven bij menstruatieproblemen. Dat zou kunnen wijzen op een toename van problemen rond de menstruatie.”
Volgens Schetters is duidelijk wat moet gebeuren. “We moeten zwangere vrouwen geen coronavaccin meer aanbieden. Er is een signaal: mogelijk doet het vaccin iets op het voortplantingssysteem wat niet goed is. En hiervoor zijn meer aanwijzingen.” Schetters noemt in dit verband gegevens uit Zwitserland. Daar heeft prof. Konstantin Beck, van de Universiteit van Luzern, afgelopen zomer data overlegd die aantonen dat het aantal miskramen en doodgeboorten in 2022 direct gerelateerd zijn aan de coronavaccinaties bij zwangere vrouwen in Zwitserland negen maanden eerder.7

Aantal geboorten per 100.000 inwoners (bron: dakl.nl/cbs-ondergeboorte)
ondergeboorte grafiek

Een aanvullend argument is te vinden in het vermeende voordeel van de zwangerschapsprik. “Want dat is er niet”, zegt Schetters. “We moeten sowieso stoppen met vaccineren onder 60 jaar. Sinds de delta-variant verdwenen is en de omikron-varianten endemisch aanwezig zijn, worden gezonde mensen niet meer ernstig ziek na sars-cov-2-besmetting. Zwangeren behoren ook tot die groep. Sterker: volgens het RIVM is er in ons land gedurende de pandemie geen enkele zwangere overleden met of aan covid-19. Dat stond tot eind 2022 in elke periodieke RIVM-rapportage (‘Epidemiologische situatie van sars-cov-2 in Nederland’).8 Het overlijdensrisico voor zwangeren is kennelijk verwaarloosbaar. Er is daarom ook voor zwangeren geen voordeel te behalen door de prik te nemen. Er blijven dan alleen potentiële risico’s over.”

Schetters ondersteunt daarom de recente open brief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). “Die beroepsvereniging van meer dan vierduizend verloskundigen heeft de Gezondheidsraad, het ministerie van VWS en RIVM gevraagd om de coronaprik voor zwangeren te heroverwegen. Hopelijk bemoedigt die brief ook andere beroepsgroepen om zich uit te spreken. Ze zijn nu in elk geval niet meer alleen, want de verloskundigen zijn hen voorgegaan.”

NB In veel meer landen met een hoge vaccinatiegraad zijn de geboortecijfers sterk gedaald. De Zweedse geboortecijfers laten vanaf januari 2022 een afname te zien zoals “er in de afgelopen 25 jaar niet is geweest”, meldden onderzoekers. Ook in Duitsland, Engeland en Hongarije was in 2022 sprake van een zeer laag geboortecijfer. 
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
Wil je meer weten?
Koop de nieuwste editie bij jou in de buurt, of bestel deze editie.
©2024 De Andere Krant.
Alle rechten voorbehouden.